Programul de formare continuă certificat MEN - TSA

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE ÎN TULBURĂRILE DIN SPECTRUL AUTIST-TSA
Read/Post Comment: 0 Posted by Trifu Raluca /  02.11.2019

Programul de formare continuă certificat MEN

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE ÎN TULBURĂRILE DIN SPECTRUL AUTIST-TSA

SERIA INumărul de credite transferabile alocate: 15

Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 4737/09.08.2019

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic", poate fi consultată aici.

ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, poate fi consultat aici.

Disciplinele incluse în cadrul programului:

- Competența de comunicare
- Tulburarea de spectru autist (TSA)
- Metode, tehnici, strategii și instrumentar utilizat pentru dezvoltarea abilităților de comunicare în TSA

Cursul este derulat în parteneriat cu Asociația Autism Transilvania, Cluj (http://www.autismtransilvania.ro/)

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învațământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).
Actul de studii eliberat cursantului: Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

Acte necesare pentru înscriere:
• dosar plic
• adeverinţă de la instituţia de învățământ (se menţionează statutul de cadru didactic sau personal auxiliar)
• cerere prin care se solicită înscrierea la curs
• copie legalizată după diploma de licență
• copie legalizată dupa foaia matricolă
• copie legalizată după diplomă de bacalaureat
• copie dupa certificatul de naștere, xerox
• copie dupa certificatul de căsătorie(dacă este cazul), xerox
• copie după cartea de identitate (CI) Xerox
Legalizarea documentelor se face la un Notar Public sau la înscriere pe baza actelor în original și prezentarea unei copii xerox
Pentru verificarea prealabilă a documentelor toate actele necesare se trimit mai întâi în variantă electronică pe emailul ASTTLR asttlrromania@gmail.com
• Dovada achitării taxei de înscriere 700 Ron/600 Ron (pentru membrii ASTTLR taxa de înscriere este 600 Ron) - plata se efectuează în contul ASTTLR (www.asttlr.ro)Informaţii generale
Pentru verificarea prealabilă a documentelor toate actele necesare se trimit mai întâi în variantă electronică pe emailul ASTTLR asttlrromania@gmail.com
• Dovada achitării taxei de înscriere 600 Ron/700 (600 Ron pt membrii asociației, 700 Ron pentru cei externi asociației)- plata se efectuează în contul ASTTLR (www.asttlr.ro)


Informaţii generale
Durata programului: 60 ore (activităţile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână 18 ore față-în-față și 42 ore pe platformă, în varianta online)
Credite transferabile: 15 credite
Taxa de participare: 600/700 Ron.


Locuri: 25 locuri/grupă
Pentru a derula cursurile în afara locației din Cluj trebuie să încheiem un protocol de colaborare cu o instituție din localitatea unde se derulează cursul, să acreditam locația la minister (procedură care durează cel puțin 1 lună). De asemenea, solicităm să ni se asigure cazarea și transportul pentru 4 formatori/weekend, 1 weekend de activitate, cursurile incepând de vineri de la ora 14-20, sâmbăta de la ora 9-18 și duminica de la ora 9-14.
Perioada de înscrieri:Continuă până la formarea grupei

printer friendly {PDF=create pdf of this news item^news.47}