Read/Post Comment: 0 Posted by traluca /  11.08.2022
Specificul abordării logopedice în diferite contexte diagnostice- modele de terapie și intervențieSeria de workshop-uri de formare pentru dezvoltare profesională continuă în luna Septembrie prin workshop-ul susținut de formator profesor psihopedagog Mihaela Coca.


Workshop-ul se intitulează Terapia auditiv-verbală. Aplicații în contextul implantării cohleare și se va desfășura în 1 septembrie 2022 începând cu ora 16,00, fiind al 4-lea workshop din seria de workshop-uri pentru dezvoltare profesională propuse de ASTTLR în anul 2022.

Participarea este deschisă tuturor celor interesați de tematica propusă, logopezilor, profesorilor, studenților, părinților, etc.
Participarea este gratuită pentru membrii ASTTLR și contra-cost pentru non-membri.
Înscierile se pot face accesând link-ul https://forms.gle/149Ug3p7qEDcGoLC9
Plata workshop-ului se poate face în contul RO03 BTRL01301205E81963XX, deschis la Banca Transilvania.
Cei care s-au înscris anterior pentru toată seria de workshop-uri nu mai trebuie să facă o nouă înscriere.


_____________________________________________________________

Mihaela Coca (n. 1973)

Este profesor psihopedagog, cu o bogată experiență de formare și formativă, absolventă a Facultății de Istorie şi Filosofie, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 1996, Licenţiată în psihopedagogie, profilul sociopsihopedagogie, specializarea psihopedagogie specială.

În 2013 a finalizat programul masteral „Terapia Limbajului şi Audiologie Educaţională”, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, UBB. Din 1996 și până în prezent, este cadru didactic titular la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj Napoca.

De peste douăzeci și cinci de ani și-a concentrat activitatea didactică pe (re)abilitarea auditiv verbală a copiilor cu dizabilitate auditivă, terapia specifică de compensare, terapii și programe de intervenție. Lucrează cu copii cu pierdere de auz și familiile acestora din momentul aflării diagnosticului, în cadrul programului de intervenție timpurie. Asigură intervenția continuă cu terapiile și programele individuale, prin care copiii sunt susținuți pentru (re)abilitarea auditiv-verbală și integrarea în învățământul de masă. Programul se finalizează la absolvirea liceului și susținerea examenului de bacalaureat.
Un aspect important al activității prof. Mihaela Coca este suportul familial acordat părinților copiilor cu dizabilități de auz și/sau asociate, atât la nivelul familiei, cât și în cadrul unor întâlniri comune. Complementar acestui domeniu, recent a finalizat formarea ca și Consilier pentru Dezvoltare Personală și continuă formarea în programele de psihoterapie.

Pentru workshop-ul din 1 septembrie 2022, și-a propus să scotă în evidență strategiile și metodele, tehnicile și procedeele specifice, prin a căror utilizare în activitatea de (re)abilitareauditiv verbală a obținut rezultate deosebite cu copiii și elevii cu pierdere de auz, protezați cu aparate auditive sau implant cohlear.
Obiectivul workshop-ului este împărtășirea strategiilor şi metodelor utilizate în cadrul terapiilor și programelor de intervenție pentru proiectarea şi organizarea activității astfel încât să se plieze pe cerințele educaționale speciale ale copiilor şi să faciliteze găsirea unor soluții eficiente pentru abilitarea auditivă și dezvoltarea limbajului verbal în scopul valorificării la maximum al potențialului psihopedagogic al fiecărui copil. În acest scop, va expune o „minicolecție” de metode și tehnici pe care formatoarea le-a utilizat cu succes în activitatea sa de peste douăzeci și cinci de ani. Un ghid extrem de util logopezilor aflați la început de drum, dar și celor cu experiență.

Prezentarea va urmări stadiile terapiei auditiv-verbale, începând cu intervenția timpurie și suportul familial, continuând cu etapa preșcolară, integrarea în învățământul de masă până la finalizarea liceului.Vă așteptăm cu drag!
printer friendly {PDF=create pdf of this news item^news.71}