APLICAȚII INTERACTIVE ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE

Programul de formare continuă certificat MEN. Seria I
Read/Post Comment: 0 Posted by traluca /  30.04.2021
Programul de formare continuă certificat MEN
APLICAȚII INTERACTIVE ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE
SERIA I


Numărul de credite transferabile alocate: 15
Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. O.M. 3559/29.03.2021
ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic", poate fi consultată aici.
ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceștia, poate fi consultat aici.

Disciplinele incluse în cadrul programului
 Tehnologia informației și comunicării – fundamentări teoretice
 Tehnologia informației și comunicării – mijloc și metodă educațională
 Aplicații practice ale utilizării tehnologiilor informaționale în mediul educational (www.padlet.com, www.sli.do, ClassDojo, www.mentimeter.com, aplicații Google, www.cubulet.ro, aplicația Touch Typing Study!, Speechnotes, StoryJumper, https://whiteboard.fi etc.)

Competențe
 Dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale prin elaborarea unor resurse digitale corelate cu obiectivele învățării.
 Utilizarea conceptelor și teoriilor cheie din domeniul tehnologiilor informaționale în context educațional.
 Utilizarea conceptelor și teoriilor cheie din domeniul tehnologiilor informaționale în context educațional.
Criterii de selecție pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învățământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).
Actul de studii eliberat cursantului
 Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic
 Fișa competențelor şi a disciplinelor/temelor

Acte necesare pentru înscriere
 adeverință de la instituția de învățământ (se menționează statutul de cadru didactic sau pers.aux.)
 copie scanata diploma de licență
 copie scanata foaia matricolă
 copie scanata diplomă de bacalaureat
 copie scanata certificatul de naștere, xerox
 copie scanata certificatul de căsătorie(dacă este cazul), xerox
 copie scanata cartea de identitate (CI) Xerox

ÎNSCRIERI ACCESÂND LINK-UL
https://forms.gle/QdxwkQ6sFVmGEwTB7
Dovada achitării taxei de înscriere 700 Ron/600 Ron (pentru membrii ASTTLR taxa de înscriere este 600 Ron) - plata se efectuează în contul ASTTLR Ro03BTRL01301205E81963XX, deschis la Banca Transilvania www.asttlr.ro
Taxa se poate achita în 2 rate.


INFORMAŢII GENERALE
Durata programului: 60 ore (activităţile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână 30 ore on line sincron și 30 ore pe platformă, în varianta online)
Perioada de formare – IUNIE-IULIE 2021.
Zilele de formare: Vineri, Sâmbătă, Duminică
Credite transferabile: 15 credite
Taxa de participare: 700 Ron/600 Ron (pentru membrii ASTTLR taxa de înscriere este 600 Ron)
Perioada înscrieri: Continuă până la formarea grupei
Locuri: 35 locuri/grupăprinter friendly {PDF=create pdf of this news item^news.62}