News Item: Ziua internațională a vocii 2021
(Category: Misc)
Posted by traluca
Thursday 15 April 2021 - 22:14:40

Programul de formare continuă certificat MEN
TULBURĂRILEDE VOCE-EVALUARE ȘI INTERVENȚIE
SERIA II


Conștientizăm Ziua Internațională la vocii și anunțăm înscrieri pentru cursul TULBURĂRILEDE VOCE-EVALUARE ȘI INTERVENȚIE
Numărul de credite transferabile alocate: 15
Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 3161/13.02.2019
ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic", poate fi consultată aici.

ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, poate fi consultat aici.
Disciplinele incluse în cadrul programului
 Vocea umană-coordonate bio-psihologice;
 Tulburările de voce- tipuri și caracteristici simptomatologice;
 Tulburările de voce: direcții de evaluare;
 Tulburările de voce: direcții de intervenție;
 Elemente de consiliere psihologică în contextul tulburărilor de voce.
Criterii de selecție pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învățământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).
Actul de studii eliberat cursantului
 Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic
 Fișa competențelor şi a disciplinelor/temelor
Acte necesare pentru înscriere
 adeverință de la instituția de învățământ (se menționează statutul de cadru didactic sau personal auxiliar)
 copie scanata diploma de licență
 copie scanata foaia matricolă
 copie scanata diplomă de bacalaureat
 copie scanata certificatul de naștere, xerox
 copie scanata certificatul de căsătorie(dacă este cazul), xerox
 copie scanata cartea de identitate (CI) Xerox

ÎNSCRIERI ACCESÂND LINK-UL
https://forms.gle/PTQGW4HGc7NSSzQN8
Dovada achitării taxei de înscriere 700 Ron/600 Ron (pentru membrii ASTTLR și SRF taxa de înscriere este 600 Ron) - plata se efectuează în contul ASTTLR Ro03 BTRL 0130 1205 E819 63XX, deschis la Banca Transilvania www.asttlr.ro
Taxa se poate achita în 2 rate.
INFORMAŢII GENERALE
Durata programului: 60 ore (activităţile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână 30 ore on line sincron și 30 ore pe platformă, în varianta online)
Perioada de formare –MAI – IUNIE 2021.
Zilele de formare: Vineri, Sâmbătă, Duminică
Credite transferabile: 15 credite
Taxa de participare: 700 Ron/600 Ron
 pentru membrii ASTTLR și SRF taxa de înscriere este 600 Ron.
Perioada înscrieri: Continuă până la formarea grupei
Locuri: 25 locuri/grupă
This news item is from Date ASTTLR:CUI 28916696. Cont bancar Ro03 BTRL 0130 1205 E819 63XX, deschis la Banca Transilvania.
( http://asttlr.ro/news.php?extend.61 )